Sensus-methode heeft de handen ineen geslagen met ProcesPunt. ProcesPunt ondersteunt sinds jaar en dag gebruikers van onder andere Perceptive Process Design (waaronder vele gemeentes) bij de implementatie van het systeem. ProcesPunt breidt nu haar productenportfolio uit met de Sensus-methode en Sensus BPM Software.

“De Sensus-methode past uitstekend bij de visie van ProcesPunt over procesgericht verbeteren bij organisaties”, aldus Paul Klaassen, directeur ProcesPunt. Binnenkort zullen de klanten van ProcesPunt kennis kunnen maken met de Sensus-methode middels een aantal themabijeenkomsten. Commercieel directeur Hans Haack van de Sensus-methode en Paul Klaassen van ProcesPunt kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.