Woonstichting Triada denkt in processen

Woonstichting Triada verhuurt ruim 6.500 woningen en 500 andere verhuureenheden – zoals garages, bergingen en winkels – in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. De organisatie heeft als doel gesteld te zorgen voor voldoende goede en passende woonruimte in een veilige en leefbare woonomgeving. Om garantie voor kwaliteit van de geleverde diensten te waarborgen is procesgericht denken en werken in deze organisatie van groot belang. Om dit te bewerkstelligen heeft Triada destijds voor de procesmanagementaanpak van Sensus-methode gekozen vanwege de eenvoudige werkwijze en manier van processen vastleggen.

“De procesbeschrijvingen dienen bij ons als ondersteuning van het interne communicatieproces, zodat iedereen weet wie waar verantwoordelijk voor is. De eenduidige vastlegging van de processen en daarmee de duidelijkheid in de taken en verantwoordelijkheden is van grote toegevoegde waarde voor onze organisatie”, stelt Theo Mulder, controller bij Triada.

Hans Bloemen, de BPM-consultant van de Sensus-methode heeft het volledige traject van processen beschrijven, implementeren en medewerkers trainen op zich genomen. “Zonder de kennis en ervaring van Hans Bloemen was dit project nooit zo snel geslaagd. Vooral in moeilijke situaties of bij ongewone processen bood Hans de oplossing, waardoor de processen altijd op een eenduidige manier konden worden vastgelegd.” Kleine verbeterpunten zijn direct doorgevoerd en de organisatie is nu bezig de processen verder te optimaliseren. “Medewerkers nemen nu zelf het beschreven proces bij de hand en komen met suggesties, zoals: dit moet anders en dit kan beter. Dat is waar we het voor doen! Bovendien ziet iedereen nu ook de risico’s die bij een proces horen en houdt hier meer rekening mee.”

Triada is goed op weg procesgericht werken organisatiebreed door te voeren, maar geeft zelf aan dat er nog werk te doen is om iedereen enthousiast te houden. “Een van de acties hiervoor is het publiceren van alle processen op Intranet, waar we momenteel mee bezig zijn.”

 

“Met begeleiding van consultant Hans is de organisatie nu op het punt beland dat de medewerkers zelf het onderhouden en verder beschrijven van de processen op zich gaan nemen. Maar ook dan blijft af en toe het kritisch oog en de helpende hand van de consultant zeer welkom.”

Theo Mulder

Controller, Woonstichting Triada

Procesmanagement bij Triada

Kan onze BPM consultant u ook ondersteunen bij een project?

Neem contact op