Whitepaper Woningcorporaties & Automatisering

Download Whitepaper Woningcorporaties & Automatisering

Er grote behoefte om vat te krijgen op het zo efficiënt mogelijk inzetten van informatiesystemen bij woningcorporaties. De slag naar automatisering brengt wel enkele drempels met zich mee en kan daarmee resulteren in het feit dat het inzetten van een informatiesysteem niet altijd zo gaat zoals men het zou willen. Ondanks deze drempels, ontkomen woningcorporaties er niet aan om de automatiseringsslag vorm te gaan geven.

Het is hierbij vaak noodzakelijk om helderheid te krijgen over werkwijzen en processen. Dit biedt voor een woningcorporatie de basis om aan te sluiten bij de toepassingsmogelijkheden van functionaliteiten van een informatiesysteem.

In dit whitepaper vindt u informatie over hoe procesgericht denken en werken bij kan dragen aan het efficiënt inzetten van een informatiesysteem.

Download direct

Vul onderstaand formulier in om direct het whitepaper Woningcorporaties & Automatisering te downloaden.

Download het whitepaper


Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.