Gezamenlijk processen lean maken bij Fontijne Grotnes

Fontijne Grotnes Group is een internationaal georiënteerd productiebedrijf, waarbij export op wereldwijd niveau een belangrijk aspect is. Toonaangevende techniek, grote mate van klantgerichtheid, hoge kwaliteitseisen en betrouwbaarheid zijn de belangrijke pijlers van het ondernemingsbeleid. Fontijne Grotnes heeft zich ontwikkeld tot een specialist in het ontwerpen en vervaardigen van productieprocessen en –systemen voor diverse industrieën, zoals de wielen-, pijp-, auto-, witgoed- en plastic & rubber industrie.

Met groot enthousiasme en een helder plan van aanpak is de organisatie aan de slag gegaan met procesmanagement. Vanaf januari organiseren ze intern wekelijks vier sessies om de processen in kaart te brengen en te verbeteren. Het doel heeft de organisatie helder voor ogen: een lean organisatie en de faalkosten verminderen.

Projectleider Guido Hendriks legt de werkwijze uit: “We hebben de organisatie in ongeveer 15 hoofdprocessen ingedeeld, zoals productie, verkoop en aftersales. Elk proces wordt in een aparte sessie besproken. Voor elk proces verzamel ik de betrokken medewerkers en proceseigenaar. Gezamenlijk nemen we het hele proces door, van triggers en documenten die de input leveren van het proces tot alle randvoorwaarden en overdrachtsmomenten.”

Lees het live verslag van de procesmodelleersessie

 

Procesoptimalisatie door peer reviews

Na het modelleren en vastleggen van het (gewenste) doelproces wordt de betrokkenen gevraagd peer reviews te houden met collega’s en andere betrokkenen in het proces. Hoe loopt het proces volgens jou? Kom je knelpunten tegen? Hoe zou het beter en efficiënter kunnen? Bovendien hangen de beschreven processen metersgroot uitgeprint in de hal van het bedrijf. Met pennen erbij. “Iedereen kan opmerking op de posters schrijven, pijlen tekenen of overbodige processtappen elimineren. Deze feedback wordt allemaal meegenomen in een volgende verbetersessie.”

 

Prijsvraag

Fontijne Grotnes is zich erg bewust van het belang van procesmanagement. En het feit dat dit alleen succesvol wordt als je medewerkers mee krijgt en enthousiasmeert. Hoe zorgt Fontijne Grotnes ervoor dat mensen daadwerkelijk aan de slag gaan met processen, verbeterpunten zoeken, feedback vragen en peer reviews houden? De processen hangen op groot formaat uitgeprint in de gang. Maar er wordt ook over het project geschreven in de bedrijfskrant. En er worden foto’s gemaakt tijdens de sessies om te laten zien hoe zo’n sessie eraan toe gaat. “Bovendien beloven we een prijs voor de persoon met de meeste toegevoegde waarde in dit procesmanagementtraject, buiten de sessies om.”

De organisatie koos ervoor de Sensus-methode te gebruiken voor vastlegging van de processen, omdat er behoefte was aan een laagdrempelige en eenvoudige taal, zodat de processen voor iedereen begrijpelijk en leesbaar zijn. Een goede keuze blijkt nu. “Sensus-methode verhoogt het draagvlak voor procesgericht denken en werken. We zijn erg blij met de resultaten die we tot nu toe met Sensus-methode geboekt hebben!”, verklaart Guido.

 

“Het proces modelleren we tijdens de sessie met de Process Modeller iPad-app en wordt met een beamer geprojecteerd. Maar er ontstaat tijdens zo’n sessie nog wel eens discussie over hoe de werkwijze verloopt en waar documenten vereist zijn of opgeleverd moeten worden. Dan zijn de magnetsiche iconen op het whiteboard erg bruikbaar! Dit maakt het proces overzichtelijk en dient als praatstuk. We staan met z’n allen bij het whiteboard, al discussiërende ontstaat er een procesflow met de iconen en kan er nog wat worden geschoven met de processtappen.”

Guido Hendriks

Projectleider, Fontijne Grotnes

Processen lean maken bij Fontijne Grotnes
Procesposters bij Fontijne Grotnes

Meer weten?

Gratis trial Sensus BPM Modeler

Download gratis trial!

Start met het modelleren en definiëren van processen. Met Sensus BPM Modeler kunt u processen structureren, beheren en delen. Maak een maand gratis gebruik van alle voordelen van Sensus-software voor uw PC of Mac!

Download nu

 

 

Lean met Sensus-methode

Whitepaper Verbeteren met Lean

In dit whitepaper leggen we u de basisbeginstelen van Lean uit, vertellen we u meer over de methodes en instrumenten die er zijn om een organisatie Lean te maken en geven we u praktische handvatten.

Download whitepaper

 

Omrin beleeft BPM

Omrin beleeft BPM

Om procesgericht werken te beleven en het tussen de oren te krijgen heeft de hele afdeling de Business Simulatie The Greatest Move gespeeld. “Er is echt draagvlak ontstaan!”, vertelt Corina Boonstra.

Lees het artikel!