Inschrijfproces voor Aanbestedingen

Bekijk de uitgewerkte aanbestedingsprocessen

Het verkrijgen van overheidsopdrachten verloopt veelal via formele aanbestedingsprocedures. Veel organisaties laten zich hierdoor afschrikken. Welke stappen moet ik nemen om ervoor te zorgen dat een aanbesteding correct wordt ingediend?

Tender Services Group heeft door de jaren vele (MKB-) bedrijven succesvol ondersteund bij het inschrijven op aanbestedingen en daarmee kennis en inzicht opgebouwd van het aanbestedingsproces en de te nemen stappen. Door deze expertise op het gebied van aanbestedingen pragmatisch te bundelen met de procesmanagementkennis van Sensus-methode is op deze wijze gezamenlijk het “Inschrijfproces voor Aanbestedingen” ontwikkeld.

Met het Inschrijfproces voor Aanbestedingen bij de hand is het voor een organisatie helder en eenvoudig om te bepalen welke stappen genomen moeten worden bij het inschrijven op een aanbesteding. Hierdoor blijft het overzicht van het aanbestedingsproces bewaard en zal de kans op succesvol deelnemen aan een aanbesteding substantieel toenemen.

Inschrijfproces voor Aanbestedingen

Het volledige Inschrijfproces voor Aanbestedingen bestaat uit 6 hoofdprocessen die zijn uitgewerkt in 14 processtappen. In dit voorbeeld vindt u de eerste 3. Deze processen zijn uitgewerkt volgens de procesmanagement-methodiek  van Sensus-methode. De heldere en uniforme procesweergave van Sensus-methode zorgt ervoor dat iedereen ze begrijpt.

Bekijk de processen!

Download processen op Process Plaza

Inschrijfproces voor Aanbestedingen