Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (BsC) is een veelgebruikte techniek om de organisatie in kaart te brengen. Waar staan we en waar willen we naartoe. Een BsC is namelijk een vertaling van de strategische doelen van een bedrijf in concrete, meetbare resultaten. Deze resultaten worden bekeken vanuit vier perspectieven:

  • financieel perspectief
  • klantperspectief
  • perspectief van interne processen
  • perspectief van innovatie/lerend vermogen

Van deze vier perspectieven wordt ook de onderlinge samenhang gedefinieerd.

De presaties van de organisatie kunnen vervolgens worden verbeterd door de relatie te leggen tussen het werkproces (prestatie indicator) en de Balanced score output. Op deze manier is het mogelijk de kunnen sturen op resultaten. Een overzichtelijke software applicatie om dit goed in kaart te brengen is Sensus-software.  Hiermee maakt u uw doelen meetbaar. U hoeft slechts uw prestatie-indicatoren (KPI’s – Key Performance Indicators ) in te voeren en Sensus-software laat de behaalde resultaten zien. En daarop kunt u vervolgens verbeteren. Meten = weten.

Balanced Scorecard

Meer weten?

Wilt u weten hoe uw organisatie de Sensus-software kan inzetten om te sturen op resultaten?

Neem contact met ons op