Afvalinzamelaar en -verwerker Omrin beleeft BPM

De Friese afvalinzamelaar en -verwerker Omrin maakt afval geschikt voor hergebruik, voor recycling of om er energie van te maken. De organisatie houdt zich voortdurend bezig met het bedenken en toepassen van duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van afvalinzameling, recycling, be- en verwerking van afval en het beheer van de openbare ruimte. En ook daarbij komt procesmanagement en efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden om de hoek kijken.

Onder begeleiding van BPM-consultant Hans Bloemen is het bedrijfsbureau van bedrijvengroep Inzameling en Reiniging van start gegaan met procesmanagement. Twee medewerkers zijn eerst getraind in de Sensus-methode en –software en er is een plan van aanpak en proceshuis opgesteld. Om procesgericht werken te beleven en het tussen de oren te krijgen heeft de hele afdeling de Business Simulatie The Greatest Move gespeeld.

 

Proceshuis in kaart brengen

De processen worden allereerst in kaart gebracht om continuïteit te waarborgen en alle informatie en procedures vast te leggen. BPM-consultant Hans Bloemen stond aan de start van het project en bood ondersteuning bij het neerzetten van het plan van aanpak en proceshuis. “Hans heeft ons goed geholpen bij het inzicht krijgen in onze complexe organisatie. Het onderscheid maken tussen primaire processen en ondersteunende processen is de basis voor goed procesmanagement. Hans heeft ons hier echt bij geholpen, dit is namelijk lastig als je er zelf middenin zit”, vertelt Corina Boonstra, teamleider Bedrijfsbureau Inzameling & Reiniging bij Omrin.

 

Processen beleven

Vervolgens hebben alle medewerkers van de afdeling met elkaar de Business Simulatie The Greatest Move ‘gespeeld’. “Dit was een zeer geschikte manier om BPM te laten leven bij onze mensen. Tijdens de game heeft iedereen ervaren dat hoe belangrijk het is om volgens processen te werken, er is echt draagvlak ontstaan! Medewerkers denken nu zelf na over of werkzaamheden wel efficiënt verlopen en hoe ze het kunnen verbeteren”. Dat de medewerkers enthousiast zijn is belangrijk voor de start van het beschrijvingstraject, waar de organisatie nu zelf mee aan de slag gaat.

De belangrijkste processen worden eerst beschreven met behulp van de Interviewtechniek. In groepen met medewerkers, de proceseigenaar en de projectcoördinator worden de processen in kaart gebracht met behulp van de Sensus-iconen en het whiteboard. “We proberen het proces gelijk in de Sensus-cloud software te zetten, zodat er geen informatie verloren gaat. Ook noteren we direct kleine verbeterpunten en voeren deze door”. Met het verder verbeteren van de processen gaat Omrin na de zomer aan de slag.

 

Processen vastleggen

Het vastleggen van de processen in de cloud-oplossing van de Sensus-software werkt ook erg prettig. “De manier van vastleggen in de iconen is duidelijk en overzichtelijk. We proberen met zo min mogelijk iconen een proces vast te leggen en maken veel gebruik van de toelichtingsvelden om overige informatie op te slaan. Als de processen beschreven zijn laten we een blanco persoon de processen doorlezen, om te kijken of het goed te begrijpen is. Want voor ons zelf is het soms vanzelfsprekend, maar het moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Als dat zo is worden de processen gepubliceerd in de online omgeving en kunnen de medewerkers ermee aan de slag. En dat doen ze ook!”

Het procesmanagementtraject blijkt voor heel veel doelen inzetbaar. “Aan elk proces koppelen we Prestatie Indicatoren (PI’s) zodat we straks op deze PI’s kunnen sturen. De processen gaan ook als basis dienen voor het functioneringsgesprek en de functieomschrijvingen. Alle vliegen in één klap!”, aldus Corina.

 

“Alle medewerkers van de afdeling met elkaar de Business Simulatie The Greatest Move ‘gespeeld’. Dit was een zeer geschikte manier om BPM te laten leven bij onze mensen. Tijdens de game heeft iedereen ervaren dat hoe belangrijk het is om volgens processen te werken, er is echt draagvlak ontstaan! Medewerkers denken nu zelf na over of werkzaamheden wel efficiënt verlopen en hoe ze het kunnen verbeteren”.

Corina Boonstra

Teamleider Bedrijfsbureau Inzameling & Reiniging, Omrin

Procesmanagement Business Simulatie
BPM game

Meer weten?

Gratis trial Sensus BPM Modeler

Download gratis trial!

Start met het modelleren en definiëren van processen. Met Sensus BPM Modeler kunt u processen structureren, beheren en delen. Maak een maand gratis gebruik van alle voordelen van Sensus-software voor uw PC of Mac!

Download nu

Sensus-methode procesmanagement aanpak

Brochure

Onze visuele BPM methodiek en praktische werkvormen helpen u uw processen vast te leggen en te verbeteren. Leer meer over de Sensus-methode en onze procesmanagement aanpak en download onze brochure!

Download nu

Sensus-consulting

Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak.

Ondersteuning nodig?