Sensus-mier

Symbool van samenwerking

 

De Sensus-mier is de mascotte van de Sensus-methode, omdat dit insect in de natuur het beste voorbeeld biedt van de kracht van onderlinge communicatie. Het succes van procesmatig werken staat of valt met goede samenwerking en communicatie!

In de ogenschijnlijke chaos van een mierenhoop weet elke mier precies wat haar te doen staat. Want met een koningin, verkenners, soldaten, werksters zijn alle disciplines aanwezig voor een modelorganisatie. Gebaseerd op communicatie, samenwerking en verdeling van taken. Zo vormt het gekrioel een gesmeerd proces met formidabele  resultaten.

 

U vindt onze mier terug in brochuremateriaal en presentaties.

Sensus-mier