De koppeling tussen NVVB Werkprocessen en het Handboek Burgerzaken Amsterdam (HBA) is positief ontvangen door de respondenten van de enquête onder Nederlandse gemeenten. De enquête is gehouden naar aanleiding van een proef van de NVVB, HBA en Sensus-methode.

NVVBnieuwsberichtDe NVVB, het adviesbureau burgerzaken van de gemeente Amsterdam en Sensus-methode hebben als proef drie werkprocessen uit de NVVB Werkprocessen Burgerzaken aan het Handboek Burgerzaken Amsterdam (HBA) gekoppeld. Deze proef is uitgevoerd met het oog op het verhogen van de ondersteuning van medewerkers burgerzaken. De koppeling is zo ingericht dat vanuit het HBA direct naar de procesbeschrijving in het relevante werkprocesmodel gegaan kan worden. Vanuit het werkproces wordt in diverse processtappen gelinkt naar relevante informatie in het HBA.

71 % van de respondenten gaf in de enquête aan dat zij de NVVB-werkprocesmodellen in combinatie met het HBA gemeentespecifiek zouden willen maken, omdat het recht doet aan de eigen wijze van uitvoering. 59 % zou daarnaast graag zelf andere werkprocessen willen toevoegen in verband met samenwerking met andere gemeenten.

Naar aanleiding van deze proef zullen de NVVB, het adviesbureau Amsterdam en Sensus-methode onderzoeken of en hoe zij verdere uitwerking aan dit initiatief kunnen geven.

Indien u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft, neem gerust contact met ons op via info@sensus-methode.nl of telefoonnummer 088 – 888 7777.